Privacybeleid en cookies

PRIVACY & COOKIES

*Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Artikel 1 – Wie is Happy Rebel?

Happy Rebel | Goessens Elke | Biezeputstraat 19 9420 Erpe-Mere | BE 0656975159  | Elke@happyrebel.be

Artikel 2 – Welke gegevens verzamelen we van u? 

Je voor- & achternaam | Adresgegevens | Vaste/mobiele telefoon  |  E-mailadres | Geboortedatum | Rekeningnummer | Administratieve informatie betreffende aankopen van producten en/of diensten | Beeldmateriaal van lezingen, workshops, boeken | Klantenhistoriek | Indien u een professional bent: BTW nummer & ondernemingsnummer | En alle overige persoonsgegevens die je zonder verplichting aan ons doorgeeft bijvoorbeeld als je ons e-mailt, whatsappt of sms’t.

Artikel 3 – Waarom hebben wij jouw gegevens nodig? 

Ze worden gebruikt om je te informeren over diensten en producten | Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten | Mailings- & briefverkeer | Voor versturen van extra informatie en beeldmateriaal | Updates van onze producten en diensten | Opmaken van offertes en facturen | Het afhandelen van jouw betaling| Jou te contacteren voor alle bijkomende informatie die nodig is om diensten te kunnen verlenen.

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Elke@happyrebel.be

 Artikel 4 – Het beheer van de website

 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
  1. Artikel 5 – Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Volgende types worden gebruikt:

  • Tijdelijke cookies: worden gewist van zodra je je browser afsluit en zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.
  • Permanente cookies: worden gebruikt om informatie aan de webserver van partners (Google, Facebook, Security) door te geven telkens iemand de website bezoekt en blijven langer op jouw computer opgeslagen en worden geactiveerd telkens je de website bezoekt.
  • Functionele cookies: worden gebruikt om de website goed te doen functioneren.
  • Niet-functionele cookies: worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

Via www.happyrebel.be kan je ook terechtkomen op de Happy Rebel Facebook, Instagram, youtupe of Tiktok pagina. Deze kunnen cookies op jouw computer plaatsen. Happy Rebel heeft hierop geen invloed. Meer informatie over het Privacy beleid vind je op hun website.

Artikel 6 – Beeldmateriaal en producten


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Happy Rebel of rechthoudende derden.

Indien je ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Happy Rebel.

Aanbrengen van een hyperlink
Je mag zondermeer en ten alle tijden op websites die jou toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

Artikel 7 – Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Happy Rebel kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan je ons contacteren : Elke@happyrebel.be


De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Happy Rebel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Happy Rebel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Happy Rebel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 8 – Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Rebel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, juridische redenen of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.

Winkelwagen